0 item (0)

Privacy Policy

UW PRIVACY IS GEWAARBORGD


Badkamermooimakers.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Badkamermooimakers.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de acceptatie van uw bestelling, voor de uitvoering van overeenkomsten met u, voor relatiebeheer en voor managementinformatie. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Badkamermooimakers.nl zal uw persoonlijke gegevens nimmer aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan diegenen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

COOKIES

Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer.

De cookies worden gebruikt om de site en de dienst die wordt aangeboden te verbeteren.
De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is www.badkamermooimakers.nl. Hetgeen wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kan de bezoeker van de website hierna toch onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren.

EMAILADRESSEN

We bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en niet voor andere marketing- of service doeleinden. We verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

BEVEILIGDE SERVER

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Als we bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken we een beveiligde server met een eigen toegangscode. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site . We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

REAGEREN?

Op verzoek verlenen we aan onze klanten toegang tot alle informatie die we van hen vasthouden. Tevens bieden we de bezoekers de mogelijkheid om eventuele gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen op info@badkamermooimakers.nl